Rozšírenie vodičského oprávnenia skupina A2 na skupinu A

(A2 motocykel do 35kW, A motocykel nad 35kW)

19. 1. 2013 vošla do platnosti nová kategorizácia motocyklov, ktorá viacerým, najmä mladším motorkárom, skomplikovala život. Veková hranica na získanie vodičského oprávnenia skupiny A, teda na „veľkú“ motorku bez obmedzenia výkonu, sa stanovila na 24 rokov, prípadne pre držiteľa VO skupiny A2 nad 20 rokov s preukázaním dvojročnej praxe na motorke s výkonom do 35 kW (skupina A2).

Sú prakticky dve možnosti rozšírenia vodičského oprávnenia:

 osobitná skúška, pri osobitnej skúške je potrebné vykonať jazdu na cvičisku a v premávke pod dohľadom policajta. Pred skúškou je potrebné predložiť v autoškole „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti na vedenie vozidiel skupiny A, ďalej „Čestné vyhlásenie  o preukázaní praxe vo vedení motorových vozidiel skupiny A2“, toto čestné vyhlásenie je súčasťou žiadosti, vypĺňa sa (resp. vlastnoručne podpisuje pre skúšobným komisárom) v deň skúšky o udelenie VO. Pri podaní žiadosti o VO na dopravný inšpektorát PZ, je potrebné zaplatiť správny poplatok (kolok) vo výške 25€, po splnení týchto podmienok Vás autoškola prihlási na skúšku.

Za skúšku si autoškola účtuje poplatok podľa aktuálneho platného cenníka. Pred skúškou odporúčame absolvovať minimálne jednu kondičnú jazdu, ktorá je v cene poplatku za osobitnú skúšku.

Osobitný výcvik,  pred začatím osobitného výcviku je potrebné v autoškole predložiť „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti na vedenie vozidiel skupiny A, ďalej „Čestné vyhlásenie  o preukázaní praxe vo vedení motorových vozidiel skupiny A2“, že má najmenej dvojročnú prax  vo vedení vozidiel skupiny A2, toto čestné vyhlásenie je súčasťou žiadosti o udelenie VO, platí tá istá podmienka, že čestné prehlásenie podpisuje žiadateľ pri podaní žiadosti o udelenie VO, na dopravnom inšpektoráte spolu s osvedčením o absolvovaní  osobitného výcviku.

Osobitný výcvik na skupinu A v autoškole  je absolvovanie kurzu: teória  – 11 vyučovacích hodín  a cvičné jazdy  9 vyučovacích hodín. Po absolvovaní  osobitného výcviku prevádzkovateľ autoškoly vydá žiadateľovi Osvedčenie o absolvovaní kurzu …, na základe ktorého si žiadateľ podá na dopravnom inšpektoráte „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti na vedenie vozidiel skupiny A, ďalej „Čestné vyhlásenie  o preukázaní praxe vo vedení motorových vozidiel skupiny A2“, že má najmenej dvojročnú prax  vo vedení vozidiel skupiny A2, toto čestné vyhlásenie je súčasťou žiadosti o udelenie VO, podpisuje sa na dopravnom inšpektoráte pri podaní žiadosti.  Pri tomto výcviku nie je vykonávaná skúška odbornej spôsobilosti. V tomto prípade sa platí autoškole AUTOMOTOKLUB SR-KARTING poplatok za absolvovanie osobitného výcviku podľa platného aktuálneho cenníka.

V prípade osobitného výcviku sa na dopravnom inšpektoráte pri podaní „Žiadosti o udelenie VO“ platí  správny poplatok (kolok) 14 € .

Pri rozhodovaní o spôsobe rozšírenie VP na motocykel sk. A je najlepšie konzultovať jednotlivé možnosti a konkrétne poplatky priamo v autoškole a zohľadniť okrem nich aj to, ako dlho bude celý proces trvať.

Potom si už stačí len vybrať tú najvhodnejšiu možnosť a tešiť sa z jazdy.

Všetky informácie v tomto príspevku sú platné ku dňu 1. 5. 2024, popisované podmienky a poplatky platia pre našu autoškolu Automotoklub SR-KARTING s.r.o. Dubnica nad Váhom, v iných autoškolách môžu byť  poplatky iné!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *