Ceny

 

Skupina
Podmienky
Cena kurzu s DPH

(motorové vozidlo do  3 500kg)

Vek 17 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – písomný test PCP, ústne praktická údržba, praktická jazda vozidlom

630,-€

A

(motocykel výkon nad  35kW)

(základný kurz – len na motocykel)

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – písomný test PCP, praktická jazda vozidlom

550,-€

Rozšírenie skupín motocyklov

RB–A

(rozširovací kurz zo skupiny AM. A1, B, C o skupinu A)

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – písomný test PCP, praktická jazda vozidlom

460,-€

 

Osobitná skúška rozšírenie z A2  na skupinu A

(pre držiteľov VP A2)

Prax vo vedení motocykla 2 roky (čestné prehlásenie)

Zdravotná spôsobilosť

Praktická skúška z vedenia motocykla A

130,-€

Osobitný výcvik na skupinu A

(pre držiteľov VP A2)

Prax vo vedení motocykla 2 roky (čestné prehlásenie)

Zdravotná spôsobilosť

Bez skúšky – predloženie osvedčenia o absolvovaní výcviku A

380,- €

Kondičná jazda

Osobné motorové vozidlo

45 min.

60 min.

15,-€

20,-€

Kondičná jazda

Motocykel

45 min.

60 min.

25,-€

30,-€ 

     A + B

(motocykel nad  35kW a osobné motorové vozidlo)

základný výcvik kombinácie skupín

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – písomný test PCP, praktická jazda vozidlom skupiny A a skupiny B

970,-€

 Individuálny výcvik  skupiny  B

( osobné motorové vozidlo)

základný výcvik, v skupine max.  2 osoby

Individuálna učebná osnova – teoretická príprava – každý deň príp.  podľa dohody, praktická jazda min. 5x týždenne po splnení podmienok teoretickej prípravy

Vek 17 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – písomný test PCP, ústne praktická údržba, praktická jazda vozidlom

850,-€

Ceny sú platné od 1. 5. 2021

Možnosť individuálneho výcviku, skupinové zľavy a ďalšie podmienky si vieme dohodnúť na osobnom stretnutí.

Pred vykonaním skúšky resp. pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky je potrené zaplatiť správny poplatok (kolok) podľa príslušnej skupiny a skúšky, aktuálne poplatky nájdete na www stránke:

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_vodicsky-preukaz-poplatky