Ceny

 

Skupina
Podmienky
Cena kurzu s DPH

(motorové vozidlo do  3 500kg)

Vek 17 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – elektronický test PCP, praktická jazda vozidlom

910,-€

A

(motocykel výkon nad  35kW)

(základný kurz – len na motocykel)

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – elektronický test PCP, praktická jazda vozidlom

750,-€

Rozšírenie skupín motocyklov

RB–A

(rozširovací kurz zo skupiny AM, A1, B, C na skupinu A)

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – elektronický test PCP, praktická jazda vozidlom

600,-€

 

Osobitná skúška rozšírenie z A2  na skupinu A

(pre držiteľov VP A2)

Prax vo vedení motocykla 2 roky (čestné prehlásenie na žiadosti o vydanie VP)

Zdravotná spôsobilosť

Praktická skúška z vedenia motocykla A (autocvičisko a cestná premávka)

200,-€

Osobitný výcvik na skupinu A

(pre držiteľov VP A2)

Prax vo vedení motocykla skupiny A2 2 roky (čestné prehlásenie na žiadosti o vydanie VP)

Zdravotná spôsobilosť

Bez skúšky – predloženie osvedčenia o absolvovaní výcviku A

500,- €

Kondičná jazda

Osobné motorové vozidlo

45 min.

60 min.

25,-€

32,-€

Kondičná jazda

Motocykel

45 min.

60 min.

33,-€

38,-€ 

     A + B

(motocykel nad  35kW a osobné motorové vozidlo)

základný výcvik kombinácie skupín

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – elektronický test PCP, praktická jazda vozidlom skupiny A a skupiny B

1 560,-€

 Individuálny výcvik  skupiny  B

( osobné motorové vozidlo)

základný výcvik, v skupine max.  2 osoby

Individuálna učebná osnova – teoretická príprava – každý deň príp.  podľa dohody, praktická jazda  5x týždenne po splnení podmienok teoretickej prípravy

Vek 17 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – elektronický test PCP,  praktická jazda vozidlom

1 450,-€

vyžaduje sa platba vopred, t.j. min. v termíne 1. teoretického vyučovania

Ceny sú platné od 1. 3. 2024

Pri platbe na splátky je vyžadovaná pred začiatkom praktickej prípravy tzn. pred prvou hodinou autocvičiska,  min.  záloha vo výške 200 €.

V uvedených cenách nie sú zahrnuté poplatky, ktoré si záujemci platia u tretích osôb – potvrdenie u lekára, poplatok za školenie prvej pomoci, kolok na záverečnú skúšku na získanie VP.

Všeobecné obchodné podmienky autoškoly

Možnosť individuálneho výcviku, skupinové zľavy a ďalšie podmienky si vieme dohodnúť na osobnom stretnutí.

Pred vykonaním skúšky resp. pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky je potrebné zaplatiť správny poplatok (kolok) podľa príslušnej skupiny a skúšky, aktuálne poplatky nájdete na www stránke:

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_vodicsky-preukaz-poplatky