Ceny

 

Skupina
Podmienky
Cena kurzu s DPH

(motorové vozidlo do  3 500kg)

Vek 17 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – elektronický test PCP, praktická jazda vozidlom

910,-€

A

(motocykel výkon nad  35kW)

(základný kurz – len na motocykel)

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – elektronický test PCP, praktická jazda vozidlom

750,-€

Rozšírenie skupín motocyklov

RB–A

(rozširovací kurz zo skupiny AM, A1, B, C na skupinu A)

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – elektronický test PCP, praktická jazda vozidlom

650,-€

 

Osobitná skúška rozšírenie z A2  na skupinu A

(pre držiteľov VP A2)

Prax vo vedení motocykla 2 roky (čestné prehlásenie na žiadosti o vydanie VP)

Zdravotná spôsobilosť

Praktická skúška z vedenia motocykla A (autocvičisko a cestná premávka)

200,-€

Osobitný výcvik na skupinu A

(pre držiteľov VP A2)

Prax vo vedení motocykla skupiny A2 2 roky (čestné prehlásenie na žiadosti o vydanie VP)

Zdravotná spôsobilosť

Bez skúšky – predloženie osvedčenia o absolvovaní výcviku A

500,- €

Kondičná jazda

Osobné motorové vozidlo

45 min.

60 min.

25,-€

32,-€

Kondičná jazda

Motocykel

45 min.

60 min.

33,-€

38,-€ 

     A + B

(motocykel nad  35kW a osobné motorové vozidlo)

základný výcvik kombinácie skupín

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – elektronický test PCP, praktická jazda vozidlom skupiny A a skupiny B

1 560,-€

 Individuálny výcvik  skupiny  B

( osobné motorové vozidlo)

základný výcvik, v skupine max.  2 osoby

Individuálna učebná osnova – teoretická príprava – každý deň príp.  podľa dohody, praktická jazda  5x týždenne po splnení podmienok teoretickej prípravy

Vek 17 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – elektronický test PCP,  praktická jazda vozidlom

1 450,-€

vyžaduje sa platba vopred, t.j. min. v termíne 1. teoretického vyučovania

Ceny sú platné od 1. 3. 2024

Ponúkame zľavu pre skupinové prihlásenie (skupina znamená 4 a viac prihlásených účastníkov) na jednotlivé kurzy. 
Napr. : Pri súčasnej cene kurzu skupiny „B“  910€ za uchádzača, by bola pre príslušnú skupinu (4 – 6) zľava vo výške od 30 do 60€ pre každého prihláseného uchádzača.

Pri platbe na splátky je prvá splátka vyžadovaná pred začiatkom praktickej prípravy tzn. pred prvou hodinou autocvičiska,  min.  záloha vo výške 200 €.

V uvedených cenách nie sú zahrnuté poplatky, ktoré si záujemci platia u tretích osôb – potvrdenie u lekára, poplatok za školenie prvej pomoci, kolok na záverečnú skúšku na získanie VP.

Všeobecné obchodné podmienky autoškoly

Možnosť individuálneho výcviku, skupinové zľavy a ďalšie podmienky si vieme dohodnúť na osobnom stretnutí.

Pred vykonaním skúšky resp. pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky je potrebné zaplatiť správny poplatok (kolok) podľa príslušnej skupiny a skúšky, aktuálne poplatky nájdete na www stránke:

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_vodicsky-preukaz-poplatky