Termíny kurzov

Termíny kurzov:

Najbližší kurz  sk.„B“  začíname úvodným stretnutím   17. 6. 2024 /pondelok/ o 15,30 hod. Prihlásení uchádzači budú informovaní e-mailom uvedeným v prihláške.

Ponúkame zľavu pre skupinové prihlásenie (skupina znamená 4 a viac prihlásených účastníkov) na jednotlivé kurzy. Pri prihlásení sa do príslušného kurzu cez on-line prihlášku uveďte „Skupina a mená spolu prihlásených účastníkov“ Prihlásení uchádzači budú informovaní e-mailom uvedeným v prihláške. Pri súčasnej cene kurzu skupiny „B“  910€ za uchádzača, by bola pre príslušnú skupinu zľava od 30 do 60€ pre každého prihláseného uchádzača.

Najbližší rozširovací kurz  sk.„RB/A“ (motocykel nad 35 kW) plánujeme otvoriť   17. 6. 2024 /pondelok/ o 16,00 hod. Prihlásení uchádzači budú informovaní e-mailom uvedeným v prihláške.

Na všetky kurzy sa môžete prihlásiť  cez elektronickú prihlášku na tejto stránke v záložke „Prihláška, žiadosti, tlačivá a učebné materiály na stiahnutie„. Prihlásení uchádzači budú postupne zaraďovaní do kurzov podľa dátumu prihlásenia a plánovaného začiatku kurzu.

———————————————————————————————–

Kurzy otvárame priebežne v termínoch podľa počtu prihlásených uchádzačov. Preferujeme menšie skupiny 5- 10 osôb, nakoľko v takejto skupine je možno sa viac venovať individuálnym potrebám uchádzačov. V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky, e-mailom alebo cez formulár nezáväznej prihlášky na našej stránke. Po vyplnení elektronickej prihlášky Vás automaticky zaradíme do najbližšieho nového kurzu, v poradí v akom obdržíme Vaše prihlášky.  O začiatku kurzov Vás budeme informovať e-mailom a telefonicky na Vami uvedené kontakty.

Ďalšie informácie ohľadne kurzov a podmienok na získanie vodičského oprávnenia nájdete aj na stránke:

https://www.jiscd.sk/registre/register-autoskol/

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom, príp. telefonicky.