Termíny kurzov

Termíny kurzov:

Najbližší kurz  sk.„B“  otvárame   18. 9. 2023 /pondelok/ o 16,00 hod. Prihlásení uchádzači budú informovaní e-mailom uvedeným v prihláške.

Zahájenie rozširovacieho kurzu  na skupinu „A“       (RB/A, RC/A)   bude    18. 9. 2023 /pondelok/                o 18,00 hod. 

Na všetky kurzy sa môžete prihlásiť  cez elektronickú prihlášku na tejto stránke v záložke „Prihláška, žiadosti, tlačivá a učebné materiály na stiahnutie„. Prihlásení uchádzači budú postupne zaraďovaní do kurzov podľa dátumu prihlásenia a plánovaného začiatku kurzu.

———————————————————————————————–

Kurzy otvárame priebežne v termínoch podľa počtu prihlásených uchádzačov. Preferujeme menšie skupiny 5- 10 osôb, nakoľko v takejto skupine je možno sa viac venovať individuálnym potrebám uchádzačov. V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky, e-mailom alebo cez formulár nezáväznej prihlášky na našej stránke. Po vyplnení elektronickej prihlášky Vás automaticky zaradíme do najbližšieho nového kurzu, v poradí v akom obdržíme Vaše prihlášky.  O začiatku kurzov Vás budeme informovať e-mailom a telefonicky na Vami uvedené kontakty.

Ďalšie informácie ohľadne kurzov a podmienok na získanie vodičského oprávnenia nájdete aj na stránke:

https://www.jiscd.sk/registre/register-autoskol/

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom, príp. telefonicky.