Termíny kurzov

Termíny ďalších kurzov:

Najbližší kurz  sk. „B“  plánujeme otvoriť   7. 02. 2022   (pondelok) o 15,30 hod.,  úvodným stretnutím (administratíva)  v učebni autoškoly Dubnica nad Váhom, Dom brannosti, Centrum II 70/1 (budova pri   KAUFLANDE), 1. poschodie miestnosť č. 10.

 

Ďalší   kurz  skupiny „B“,    plánujeme   otvoriť    dňa  22.  2.  2022   ( útorok )  o  15,30 hod.

Do uvedených termínov prijímame prihlášky a uchádzači budú do kurzov zaraďovaní podľa dátumu prihlásenia, príp. podľa upresnenia v prihláške.

Na všetky aktuálne plánované kurzy sa môžete prihlásiť  cez elektronickú prihlášku na tejto stránke v záložke „Prihláška, žiadosti, tlačivá a učebné materiály na stiahnutie„. Prihlásení uchádzači budú postupne zaraďovaní do kurzov podľa dátumu prihlásenia a plánovaného začiatku kurzu.

Pri vstupe do budovy a pohybe v budove je povinné použitie prekrytia dýchacích ciest (nos a ústa) respirátor FFP2,  pri vstupe na učebňu dezinfekcia rúk príp. ochranné rukavice!

Opatrenia priebežne prispôsobujeme platným opatreniam UVZ SR .

Pri čakaní pred učebňou dodržujte  odstup medzi osobami min. 2 metre !

———————————————————————————————–

Kurzy otvárame pravidelne každých 14-20 dní, termín je závislý od počtu prihlásených uchádzačov. Preferujeme menšie skupiny 5- 10 osôb, nakoľko v takejto skupine je možno sa viac venovať individuálnym potrebám uchádzačov. V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky, e-mailom alebo cez formulár nezáväznej prihlášky na našej stránke. Po vyplnení elektronickej prihlášky Vás automaticky zaradíme do najbližšieho nového kurzu, v poradí v akom obdržíme Vaše prihlášky.  O začiatku kurzov Vás budeme informovať e-mailom a telefonicky na Vami uvedené kontakty.

Ďalšie informácie ohľadne kurzov a podmienok na získanie vodičského oprávnenia nájdete aj na stránke:

https://www.jiscd.sk/registre/register-autoskol/

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom, príp. telefonicky.