Autoškola AUTOMOTOKLUB SR-KARTING s.r.o.

Vitajte na našom webe!

www.autoskoladubnica.sk = Autoškola Automotoklub SR-KARTING s.r.o., Dubnica nad Váhom, sme autoškola s najdlhšou tradíciou v Ilavskom regióne.

Chcete sa stať zodpovedným vodičom? Ste na správnej adrese! V regióne Ilavského, Púchovského  a Považskobystrického okresu sme boli prvou súkromnou autoškolou po roku 1989.  Pod menom Autoškola Automotoklub SR-KARTING  pôsobíme od roku 1990. Venujeme sa výcviku vodičov a organizujeme kurzy na vedenie vozidiel skupiny „B“ (osobný a nákladný automobil s celkovou hmotnosťou do 3,5 t) a motocykel bez obmedzenia výkonu t.j. nad 35 kW (skupina „A“).  Štatisticky máme najnižšiu prepadovosť čiže najvyššiu úspešnosť (viac ako 80 %) našich uchádzačov o vodičské oprávnenie.

Okrem vodičských kurzov poskytujeme aj kondičné jazdy, doškolovacie kurzy, individuálne kurzy a rýchlokurzy.

Tím autoškoly Automotoklub SR-KARTING s.r.o.

———————————————————————————————-

V súčasnosti t.j. od 1. 3. 2021  do 8. 3. 2021 nie je možný praktický výcvik v autoškolách.

Zmeny v podmienkach budú pravidelne upresňované podľa aktuálnej situácie v okrese Ilava resp. odporúčaní UVZ SR a Ministerstva dopravy SR.

 

O nás

Autoškola AUTOMOTOKLUB SR-KARTING s.r.o., vykonáva kurzy na získanie vodičského oprávnenia skupiny B, vozidlo s hmotnosťou do 3,5t a skupiny A motocykel s výkonom nad 35 kW.

Naša autoškola bola založená už v roku 1990 a v regióne pôsobí ako jedna z prvých privátnych autoškôl. Slovo KARTING v názve autoškoly je historicky dané nakoľko naša firma resp. organizácia, ktorá jej predchádzala, sa venovala a stále venuje,  pôsobeniu v oblasti pretekov motokár resp. veľa členov našej organizácie sa venovalo pretekaniu na motokárach a organizovaniu týchto podujatí .

Autoškola AUTOMOTOKLUB SR-KARTING si za dobu pôsobenia na trhu vybudovala povesť serióznej spoločnosti s veľmi ústretovým prístupom k uchádzačom o vodičské oprávnenie.

Pri výcviku sa Vám budú venovať inštruktori s priateľským prístupom. Veríme, že aj Vy oceníte úroveň teoretickej výučby a praktického výcviku. Naším cieľom je, aby ste u nás boli spokojní a pripravení na bezproblémové zvládnutie rôznych situácií v cestnej premávke a úspešne zvládli záverečné skúšky a získali  vodičský preukaz.

Nájdete nás na adrese: Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom

Ako v každej autoškole, aj naša výučba pozostáva z praktických jázd a hodín teórie. Teoretická výučba sa koná v čase podľa dohody uchádzačov na prvom stretnutí, v prípade potreby je možné teoretický výcvik rozšíriť o ďalšie doplnkové hodiny teórie. Výučba teórie prebieha v trojhodinových blokoch (3 x 45 min.) podľa učebnej osnovy, ktorú dostane každý uchádzač na prvom vyučovaní teórie.

V našej autoškole prebieha výcvik vo vedení vozidla od prvej hodiny priamo vo výcvikovom vozidle t.j. žiadateľ hneď od začiatku výcviku riadi skutočné vozidlo. Máme vlastné uzatvorené autocvičisko, na ktorom žiadateľ v prvej etape absolvuje základy v riadení a manévrovaní s vozidlom spolu 6 vyučovacích hodín a až potom pokračuje v praktickom výcviku v cestnej premávke. Vyučovacia hodina praktického výcviku trvá 45 min. a môže byť spojená do bloku dvoch alebo troch vyučovacích hodín. O každej jazde je vedený automatický záznam v centrálnom registri uchádzačov (JISCD).

Praktický výcvik vykonávame od ranných hodín až po hodiny večerné, vrátane sobôt a nedieľ. Každý žiak si zvolí jemu vyhovujúce termíny jazdy.

Vodičské kurzy

Skupina
Podmienky

B (motorové vozidlo do  3 500kg)

Vek 17 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – Test, ústne praktická údržba, praktická jazda vozidlom

A (motocykel nad 35kW)

(základný kurz – len na motocykel)

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – písomný test, praktická jazda vozidlom

RB–A (rozširovací kurz zo skupiny B o skupinu A)

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – test, praktická jazda vozidlom

Rozšírenie vodičských oprávnení skupín motocyklov (pre držiteľov VP A2)

 

Osobitná skúška

A2  na skupinu A

Prax vo vedení motocykla 2 roky (čestné prehlásenie)

Zdravotná spôsobilosť

Praktická skúška z vedenia motocykla A

Osobitný výcvik na skupinu A

(pre držiteľov VP A2)

Prax vo vedení motocykla 2 roky (čestné prehlásenie)

 Zdravotná spôsobilosť

Bez skúšky – predloženie osvedčenia o absolvovaní výcviku A na dopravnom inšpektoráte PZ

Kondičná jazda

Osobné motorové vozidlo

45 min.

60 min.

Kondičná jazda

Motocykel

45 min.

60 min.

 

Termíny kurzov

!!  Z M E N A  – aktualizácia !!

Od 16. 2. 2021 (útorok) o 16,00 hod. plánujeme otvoriť ďalší kurzy sk. B , stretnutím  v učebni autoškoly Dubnica nad Váhom, Dom brannosti, Centrum II 70/1 (budova vedľa KAUFLANDU). Každý doteraz prihlásený uchádzač bude o ďalšom postupe informovaný e-mailom. Výuka teórie najbližších kurzov bude v prevažnej miere vykonávaná dištančnou formou a e-learningom.

 Vzhľadom na prijaté podmienky tzv. COVID automat pre autoškoly je obmedzený počet účastníkov prezenčnej formy vyučovania v našej učebni max. 10 účastníkov na vyučovaní.

! UPOZORNENIE – PROTIPADEMICKÉ OPATRENIA !  Pri vstupe do budovy a pohybe v budove povinne rúško alebo iné vhodné prekrytie dýchacích ciest (nos a ústa) a pri vstupe na učebňu dezinfekcia rúk príp. ochranné rukavice!

Pri čakaní pred učebňou dodržujte  odstup medzi osobami min. 2 metre !

———————————————————————————————–

Kurzy otvárame pravidelne každých 14-20 dní, termín je závislý od počtu prihlásených uchádzačov. Preferujeme menšie skupiny 5- 10 osôb, nakoľko v takejto skupine je možno sa viac venovať individuálnym potrebám uchádzačov. V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky, e-mailom alebo cez formulár nezáväznej prihlášky na našej stránke. Po vyplnení elektronickej prihlášky Vás automaticky zaradíme do najbližšieho nového kurzu, v poradí akom obdržíme Vaše prihlášky.  O začiatku kurzov Vás budeme informovať e-mailom a telefonicky na Vami uvedené kontakty.

Ďalšie informácie ohľadne kurzov a podmienok na získanie vodičského oprávnenia nájdete aj na stránke:

https://www.jiscd.sk/registre/register-autoskol/

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom, príp. telefonicky.

Kontakt

V prípade záujmu nás kontaktujte.
Keďže sa naši inštruktori nachádzajú zväčša v premávke, je vhodné sa telefonicky dohodnúť na osobnom stretnutí, príp. je možné vypísanú prihlášku vhodiť do našej poštovej schránky vedľa dverí našej kancelárie /prvé dvere vľavo pri vchode zo dvora)

Konateľ a inštruktor: Ing. Jozef Žiaček +421 905 477 883

Inštruktorka a plánovanie jázd: Vladimíra Žiačková +421 905 947 079