Vodičské kurzy

Skupina
Podmienky

B (motorové vozidlo do  3 500kg)

Vek 17 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – Test, ústne praktická údržba, praktická jazda vozidlom

A (motocykel nad 35kW)

(základný kurz – len na motocykel)

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – písomný test, praktická jazda vozidlom

RB–A (rozširovací kurz zo skupiny B o skupinu A)

Vek 24 rokov v deň skúšky

Zdravotná spôsobilosť

Skúška – test, praktická jazda vozidlom

Rozšírenie vodičských oprávnení skupín motocyklov (pre držiteľov VP A2)

 

Osobitná skúška

A2  na skupinu A

Prax vo vedení motocykla 2 roky (čestné prehlásenie)

Zdravotná spôsobilosť

Praktická skúška z vedenia motocykla A

Osobitný výcvik na skupinu A

(pre držiteľov VP A2)

Prax vo vedení motocykla 2 roky (čestné prehlásenie)

 Zdravotná spôsobilosť

Bez skúšky – predloženie osvedčenia o absolvovaní výcviku A na dopravnom inšpektoráte PZ

Kondičná jazda

Osobné motorové vozidlo

45 min.

60 min.

Kondičná jazda

Motocykel

45 min.

60 min.