Prihláška, žiadosti, tlačivá a učebné materiály na stiahnutie

Nezáväzná prihláška /slúži na kontaktovanie záujemcu/

Online prihlásenie na kurz
dátum narodenia v tvare dd.mm.rrrr, rodné číslo xxxxxx/xxxx
PSČ, Mesto, Ulica číslo príp. č.d.
Platný e-mail uchádzača pre komunikáciu v JISCD, tel. číslo v tvare +421 xxxxxxxxx
Predpokladaný (požadovaný) začiatok kurzu: mm/rrrr podľa plánovaných termínov kurzov
Informatívna položka, v prípade záujmu platby prevodom, Vám vystavíme daňový doklad -faktúru na meno príp. firmu. V prípade platby prevodom je potrebné dodržať dátum splatnosti fa.

Pre záväzné prihlásenie do kurzu je potrebná  písomná prihláška, ktorú treba vyplniť,  podpísať  a následne priniesť do kancelárie autoškoly.

Prihláška na kurz autoškoly AUTOMOTOKLUB SR-KARTING Dubnica nad Váhom

Žiadost_o_udelenie_VP_od 4/2023

Info k žiadosti o udelenie VP:

– žiadosť musí byť vytlačená na jeden list A4 obojstranne

lekárska prehliadka žiadateľa o udelenie VP v zmysle Zákona 8/2009 Z.z. ,        § 87

Učebné texty a materiály pre dištančné štúdium

2022_Prva_pomoc_autoskola_samostudium

2023 Najčastejšie poruchy na vozidle