Prihláška, žiadosti, tlačivá a učebné materiály na stiahnutie

Nezáväzná prihláška /slúži na kontaktovanie záujemcu/

[wpforms id=“74″ title=“true“]

Pre záväzné prihlásenie do kurzu je potrebná  písomná prihláška, ktorú treba vyplniť,  podpísať  a následne priniesť do kancelárie autoškoly.

Prihláška na kurz autoškoly AUTOMOTOKLUB SR-KARTING Dubnica nad Váhom

Žiadost_o_udelenie_VP_vytlač_ma_na_jeden_list_A4

/žiadosť musí byť vytlačená na jeden list obojstranne/

Tlačivá pre osobitnú skúšku a osobitný výcvik na motocykel nad 35 kW:

Každý žiadateľ musí predložiť „Žiadosť o udelenie vodičského oprávenenia“ potvrdenú lekárom a čestné vyhlásenia uvedené nižšie. Čestné prehlásenie o nájme vozidla  od inej osoby (právnickej alebo fyzickej), musí byť s úradne overeným podpisom!

Čestné vyhlásenie o preukázaní praxe A2_A na vedenie vozidla

Čestné vyhlásenie držiteľa vozidla A2 o nájme

Učebné texty a materiály pre dištančné štúdium

2020_Prva_pomoc_autoskola_samostudium

2020 Najčastejšie poruchy na vozidle