Kontakt

V prípade záujmu nás kontaktujte.
Naši inštruktori sa nachádzajú väčšinou v premávke, je vhodné sa telefonicky dohodnúť na osobnom stretnutí, príp. môžete vypísanú prihlášku vhodiť do našej poštovej schránky vedľa dverí našej kancelárie /prvé dvere vľavo pri vchode zo dvora)

Konateľ a inštruktor:  Ing. Jozef Žiaček 0905 477 883

Inštruktorka a plánovanie jázd:  Vladimíra Žiačková 0905 947 079