Rozšírenie vodičského oprávnenia skupina A2 na skupinu A

(A2 motocykel do 35kW, A motocykel nad 35kW)

19. 1. 2013 vošla do platnosti nová kategorizácia motocyklov, ktorá viacerým, najmä mladším motorkárom, skomplikovala život. Veková hranica na získanie vodičského oprávnenia skupiny A, teda na „veľkú“ motorku bez obmedzenia výkonu, sa stanovila na 24 rokov, prípadne na 20 rokov s preukázaním dvojročnej praxe na motorke s výkonom do 35 kW (skupina A2).

Ohľadom rozširovania oprávnenia na vedenie motocyklov nie sú podávané správne informácie a sú dosť skreslené informácie pre záujemcov. Viacerí záujemcovia sa  domnievajú, že na rozšírenie vodičského oprávnenia z A2 na A stačí  zdokladovať dvojročnú prax na motorke príslušnej kategórie a automaticky bude oprávnenie rozšírené. Nie je to však úplne pravda.

Sú prakticky dve možnosti rozšírenia vodičského oprávnenia:

 osobitná skúška, pri osobitnej skúške je potrebné vykonať jazdu na cvičisku a v premávke pod dohľadom policajta. Pred skúškou je potrebné predložiť potvrdenie od lekára na žiadosti o vydanie vodičského oprávnenia skupiny A, čestné prehlásenie o dvojročnej praxi vo vedení motocykla kategórie A2 (do 35 kW). V tomto čestnom prehlásení sa vyžadujú údaje o konkrétnej motorke: EČV, značka, obchodný názov, typ/variant/verzia, najväčší výkon motora, najväčšia prípustná celková hmotnosť a obdobie minimálne 2 rokov, počas ktorých žiadateľ na nej jazdil. Žiadateľ o rozšírenie VO nemusí byť majiteľom motorky, na ktorej preukazuje prax. Podmienkou je, aby táto motorka bola minimálne 2 roky prihlásená (teda v období, v ktorom žiadateľ vyhlasuje, že na nej jazdil) a zaplatiť správny poplatok (kolok) 16,50€, na základe ktorého vás autoškola prihlási na skúšku.

Po prihlásení na skúšku musí žiadateľ buď počkať na najbližšie skúšky a spraviť ich s väčšou skupinou, alebo urobiť skúšku sám, no môže očakávať dodatočné poplatky pre autoškolu, pretože počas vykonávania skúšky je potrebná aj prítomnosť inštruktora.

Za skúšku si autoškola účtuje poplatok. V našej autoškole AUTOMOTOKLUB SR-KARTING  je poplatok za skúšku 130€ s DPH. Pred skúškou odporúčame absolvovať minimálne jednu kondičnú jazdu, ktorá je v cene poplatku za skúšku.

osobitný výcvik,  je potrebné predložiť potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti a čestné prehlásenie o dvojročnej praxi vo vedení motocykla kategórie A2 (do 35 kW). V tomto čestnom prehlásení sa vyžadujú údaje o konkrétnej motorke: EČV, značka, obchodný názov, typ/variant/verzia, najväčší výkon motora, najväčšia prípustná celková hmotnosť a obdobie minimálne 2 rokov, počas ktorých žiadateľ na nej jazdil. Žiadateľ o rozšírenie VO nemusí byť majiteľom motorky, na ktorej preukazuje prax. Podmienkou je, aby táto motorka bola minimálne 2 roky prihlásená (teda v období, v ktorom žiadateľ vyhlasuje, že na nej jazdil).

Pri osobitnom výcviku na skupinu A je treba v autoškole  absolvovať kurz teórie (11 vyučovacích hodín) a cvičné jazdy (9 vyučovacích hodín). Po absolvovaní tohto osobitného výcviku prevádzkovateľ autoškoly vydá osvedčenie, na základe ktorého si žiadateľ podá na polícii žiadosť o rozšírenie vodičského oprávnenia. Pri tomto výcviku nie je vykonávaná skúška odbornej spôsobilosti. V tomto prípade sa platí autoškole AUTOMOTOKLUB SR-KARTING poplatok za absolvovanie kurzu 380€ s DPH.

Pri podávaní žiadosti o osobitný výcvik je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára (druhá strana tlačiva „Žiadosť o vydanie vodičského oprávnenia“) . Tlačivo sa dá stiahnúť z našej stránky v záložke  „Tlačivá na stiahnutie“.

V oboch prípadoch (osobitná skúška a osobitný výcvik) sa na polícii pri podaní žiadosti o rozšírenie vodičského oprávnenia platí  správny poplatok (kolok) 6,50 €, pri vyhotovení VP do 30 dní, pri expresnom vybavení do dvoch dní je poplatok 26,-€.

Pri rozhodovaní o spôsobe rozšírenie VP na motocykel sk. A je najlepšie konzultovať jednotlivé možnosti a konkrétne poplatky priamo v autoškole a zohľadniť okrem nich aj to, ako dlho bude celý proces trvať.

Potom si už stačí len vybrať tú najvhodnejšiu možnosť a tešiť sa z jazdy.

Všetky informácie v tomto príspevku sú platné ku dňu 1. 6. 2020, popisované podmienky a poplatky platia pre našu autoškolu Automotoklub SR-KARTING s.r.o. Dubnica nad Váhom, v iných autoškolách môžu byť  poplatky iné!