Novinky

UPOZORNENIE

V poslednom období pribudlo  záujemcov o rozšírenie vodičského oprávnenia skupiny A2 /motocykel do 35 kW/ na skupinu A /motocykel bez obmedzenia výkonu/. Postup získania popisujeme na našej stránke v záložke Vodičské preukazy – novinky – Rozšírenie VP A2 ……. .  Pokladáme za potrebné upozorniť záujemcov o osobitnú skúšku, že pokiaľ sa rozhodnú pre tento postup, je potrebné doručiť do príslušnej autoškoly najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom skúšky, všetky potrebné doklady – žiadosť o udelenie VP potvrdenú lekárom, preukázanie praxe vo vedení motocykla A2, prípadne potvrdenie o prenájme motocykla pre sk. A2 s overeným podpisom prenajímateľa.