Novinky

UPOZORNENIE

V poslednom období pribudlo  záujemcov o rozšírenie vodičského oprávnenia skupiny A2 /motocykel do 35 kW/ na skupinu A /motocykel bez obmedzenia výkonu/. Postup získania popisujeme na našej stránke v záložke Vodičské preukazy – novinky – Rozšírenie VP A2 ……. .  Pokladáme za potrebné upozorniť záujemcov o osobitnú skúšku, že pokiaľ sa rozhodnú pre tento postup, je potrebné doručiť do príslušnej autoškoly najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom skúšky všetky potrebné doklady – „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ potvrdenú lekárom a „Čestné vyhlásenie – preukázanie praxe vo vedení motocykla A2“, vyplňuje žiadateľ v žiadosti, v deň vykonania skúšky alebo v deň konania o udelení vodičského oprávnenia na základe osobitného výcviku, nevypisovať vopred!