Kurz na splátky

Ponúkame Vám možnosť splátok, pre všetkých uchádzačov. Plne si uvedomujeme, že cena za výcvik v autoškole môže byť problémom pre niektorých uchádzačov a radi by sme  im vyšli v ústrety. Výšku splátok je možné po dohode prispôsobiť individuálnym potrebám.

Najčastejšia forma splátok je na tri až štyri splátky so splatnosťou do termínu prihlásenia na skúšky. Bežná doba trvania kurzu je 8 – 10 týždňov čiže pri rovnomernom rozložení splátok:

  • 4 splátky z ceny 910€ = 3×230€ + 1×220€,
  • 3 splátky z ceny 910€ = 2×310 + 1×290

Prvú splátku musí uchádzač zaplatiť pre začiatkom teoretickej prípravy t.j. pred prvou hodinou teórie.

Druhá nami ponúkaná možnosť je formou mesačných splátok na základe splátkového kalendára na 6 mesiacov bez navýšenia (5 x 160+ 1×110), po uzatvorení zmluvy o splátkach. V prípade uzatvorenia takejto zmluvy je uchádzač zaradený do teoretickej prípravy a praktického výcviku po zaplatení 3 splátok (480€). Zostávajúce 3 splátky zaplatí uchádzač v priebehu konania výcviku tak, aby v deň prihlásenia na skúšku odbornej spôsobilosti  mal vyplatenú celú sumu za kurz.