Kurz na splátky

Ponúkame Vám možnosť splátok, pre všetkých uchádzačov. Plne si uvedomujeme, že cena za výcvik v autoškole môže byť problémom pre niektorých uchádzačov a radi by sme  im vyšli v ústrety. Výšku splátok je možné po dohode prispôsobiť individuálnym potrebám.

Najčastejšia forma splátok je na tri až štyri splátky so splatnosťou do termínu prihlásenia na skúšky. Bežná doba trvania kurzu je 8 – 10 týždňov čiže pri rovnomernom rozložení splátok:

  • 4 splátky z ceny 630€ = 3 x 160€ + 1 x 150€,
  • 3 splátky z ceny 590€ = 3 x 210€

Druhá nami ponúkaná možnosť je formou mesačných splátok na základe splátkového kalendára na 6 mesiacov bez navýšenia (6 x 105€), po uzatvorení zmluvy o splátkach.

V prípade uzatvorenia takejto zmluvy je uchádzač zaradený do teoretickej prípravy a praktického výcviku po zaplatení 3 splátok (315€). Zostávajúce 3 splátky zaplatí uchádzač v priebehu konania výcviku tak, aby v deň skúšky mal celú sumu vyplatenú.